• 23-09-2015

Kategoria: Aktualności, Ludzie  | 
• 01-07-2014
Dziś obchodzimy 592. rocznicę lokacji miasta Lwówka. Dokładnie 1 lipca w sobotę, w wigilię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny roku Pańskiego 1419 Sędziwój Ostroróg wystawił ponowny przywilej lokacyjny i przeniósł stare miasto Wojszyn na nowe miejsce, na którym wyznaczono plac, który po dziś dzień służy jako rynek. Wraz z nowym przywilejem zmieniła się także nazwa miasta. Starą nazwę Wojszyn pochodzącą od nazwy jednej z wsi, które utworzyły pierwotne miasto w 1414 roku, zastąpiono nową nazwą – Lwów. To właśnie w tym dokumencie z lipca 1419 roku po raz pierwszy notujemy tę nazwę. Dokument ten ogłoszono w Poznaniu w obecności krewnych i współpracowników wojewody poznańskiego – Sędziwoja Ostroroga, pierwszego dziedzica miasta. Niestety do dni dzisiejszych nie przetrwał oryginalny dokument, jednak jego treść odtworzyć możemy dzięki wpisowi do poznańskich grodzkich ksiąg wieczystych z 6 marca 1596 roku, także odpis jego umieszczono w księdze burmistrzowskiej z 1645 roku.
Zatem wszystkiego najlepszego Lwówku!

111herb copy

Dziś obchodzimy 595. rocznicę lokacji miasta Lwówka. Dokładnie 1 lipca w sobotę, w wigilię Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Roku Pańskiego 1419 Sędziwój Ostroróg wystawił ponowny przywilej lokacyjny i przeniósł stare miasto Wojszyn na nowe miejsce, na którym wyznaczono plac, który po dziś dzień służy jako rynek. Wraz z nowym przywilejem zmieniła się także nazwa miasta. Starą nazwę Wojszyn pochodzącą od nazwy jednej z wsi, które utworzyły pierwotne miasto w 1414 roku, zastąpiono nową nazwą – Lwów. To właśnie w tym dokumencie z lipca 1419 roku po raz pierwszy notujemy tę nazwę. Dokument ten ogłoszono w Poznaniu w obecności krewnych i współpracowników wojewody poznańskiego – Sędziwoja Ostroroga, pierwszego dziedzica miasta.

Zatem wszystkiego najlepszego Lwówku!

Szerzej na temat lokacji miasta Lwowa (od połowy XVI – Lwówka) :

http://ziemialwowecka.pl/2011/01/lokacja-miasta-lwowa-jozef-szafarczyk/

Kategoria: Aktualności  | 
• 28-06-2014

bibliotecznik

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lwówek wydała jednodniówkę o nazwie „Bibliotecznik” z okazji Dnia Pamięci Lwóweckich Żydów (289. rocznica przywileju osadniczego dla Żydów). Autorem tekstu jest Szymon Konieczny.

Broszurka do pobrania:
https://www.dropbox.com/s/56tmftn1idfsmpu/bibliotecznik_dzien_pamieci_zydow_2014_ciemniejsze.pdf

Kategoria: Aktualności  | 
• 29-04-2014

2014-04-29 11.31.04 HDR

W broszurze znajdziecie rys historyczny mojego autorstwa, a także wiele ciekawych zdjęć. Dostępna pod niniejszym linkiem !

Kategoria: Aktualności  | 
• 15-02-2014

LWÓWEK – RYS HISTORYCZNY

Najstarsze dowody bytności człowieka w okolicach Lwówka notujemy na epokę kamienia, tzw. młodszego mezolitu, czyli około 8000 – 4000 lat p.n.e. Grodzisko takie odkryto w czasie prac archeologicznych prowadzonych w Grońsku, przy drodze do Komorowa. Pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia liczne ekspedycje archeologiczne w gminie Lwówek prowadzone przez Katedrę Archeologii UAM dowiodły o wzmożonej aktywności i wzroście zaludnienia na tym terenie w epoce neolitu. Także w epoce brązu wzrastała gęstość zaludnienia.

Najstarsze wzmianki źródłowe o miejscowościach obecnej gminy Lwówek dotyczą wsi Brody i opatrzone są datą 1250. W dokumencie tym poświadcza się również istnienie Wytomyśla, który później wchodził w skład dóbr Ostrorogów Lwowskich. W kolejnych dokumentach znajdujemy także poświadczenia dotyczące Zębowa, wymienianego w 1258 roku, a także o Konina i Linia wymienianych dwa lata później, czyli w 1260 roku. W XII i XIII wieku teren miasta i okolic najprawdopodobniej należał do kasztelanii brodzkiej. W tym okresie teren obecnej gminy Lwówek znajdował się w posiadaniu kilku znanych i znacznych rodów: Nałęczów, Awdańców, Leszczyców czy Bnińskich. Już w początkach XV w. większy teren znajdował się w posiadaniu Ostrorogów, którzy wywodzili się z rodu Nałęczów.

We wschodniej części obecnego miasta Lwówka na początku XV wieku znajdowały się dwie wsie Wojszyno i Więcewojszyno. Miejscowość Wojszyno (jeszcze jako wieś) wzmiankowana była po raz pierwszy w 1406 roku. Nazwa jego najprawdopodobniej pochodzi od imienia właściciela tj. Wojszy (Wojsława). więcej…

Kategoria: Aktualności  |